מדד פמילי

מדד פמילי מחושב על ידי הבורסה על בסיס רשימת חברות משפחתיות שמציג מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. מטרת המדד הינה לאפשר השקעה בחברות משפחתיות. המדד הינו כלי פיננסי המייצג חברות משפחתיות ומאפשר להשקיע באופן פסיבי במניות של חברות על פי סוג הבעלות בהן – בעלות משפחתית.

מתודולוגית מדד פמילי

חברות במדד ת"א פמילי

מדד ת"א פמילי באתר הבורסה לניירות ערך

עסקים משפחתיים בישראל

בקרות פנימיות בעסקים משפחתיים

ביצועי חברות משפחתיות – מחקר מקיף

מדדי חברות משפחתיות בעולם – מדד מרכז חקר עסקים משפחתיים באוניברסיטת סנט גלן

מחקר בנק קרדיט סוויס

הודעת הבורסה על השקת מדד פמילי