חזון

מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים יפעל לפיתוח הידע האקדמי והיישומי של עסקים משפחתיים בישראל ובעולם, ויתמקד בקידום המאפיינים הייחודיים של העסקים המשפחתיים בישראל, ביניהם חדשנות ורב תרבותיות.

מטרות המרכז

לפתח מודעות לעסקים משפחתיים כתחום מחקר מובחן וייחודי. לפתח מקצוענות וידע בקרב עסקים משפחתיים, משפחות, יחידים יועצים ובעלי עניין אחרים. לקדם מחקרים פרקטיים יישומיים. לקדם כתיבה של case studies ושל Best Practices. לאפשר נגישות למידע בנושא עסקים משפחתיים, בפרט בשפה העברית. לפתח תובנות, כלים וידע יישומי לעסקים משפחתיים לצורך צמיחה ושרידות. לחזק את כלכלת ישראל על ידי פתוח ומתן כלים לעסקים משפחתיים בארץ. להוות כתובת לעסקים משפחתיים בבעלות יהודית מרחבי העולם.

ערכי המרכז

מקצוענות, חדשנות, רב תרבותיות, נגישות

היבטים יישומיים

המרכז יהיה כאמור בעל דגש יישומי ניכר. כחלק מדגש זה, המרכז יפעל לשלב את תחום העסקים המשפחתיים באופנים הבאים:

הוראה

המרכז ישאף לשלב קורסים על עסקים משפחתיים בכל התארים הנלמדים בפקולטה, בתואר הראשון והשני. המרכז יציע קורסים/השתלמויות לבעלי עניין (משפחות, יועצים) במסגרת להב ובמסגרת הפקולטה.  המרכז יזום שילוב תכנים הנוגעים לעסקים משפחתיים בקורסים ומסגרות קיימות.

מחקר

  • המרכז יעודד ויקדם מחקר אקדמי המרכז יעודד ויקדם מחקר יישומי, כולל כתיבת אירועים
  • המרכז יעודד מיסוד וכתיבת Best Practices
  • המרכז ייזום כנס אקדמי מרכזי אחד בשנה שיהפוך למסורת

שיתופי פעולה 
המרכז יפעל לקיום שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים בעולם, עם מומחים מתחומים שונים ועם ארגונים העוסקים בעסקים משפחתיים.